absolventenshow 2010
absolventenshow 2010

TOURDATEN

ABSOLVENTEN-GALA

im Wintergarten Varieté
BERLIN
5. Juli 2010
Karten: 030.588433
www.wintergarten-berlin.de


WINTERGARTEN VARIETÉ

BERLIN
8./9./13. Juli 2010
Karten: 030.588433
www.wintergarten-berlin.de


HONBERG-SOMMER

TUTTLINGEN
15. Juli 2010
Karten: 07461.910996
www.honberg-sommer.de


SCHLOSSPLATZFEST

COBURG
17. Juli 2010
EINTRITT FREI
www.schlossplatzfest-coburg.de


FRIEDRICHSBAU VARIETÉ

STUTTGART
20. - 24. Juli 2010
Karten: 0711.2257070
www.friedrichsbau.de


RONCALLIíS APOLLO VARIETÉ

DÜSSELDORF
28. + 29. Juli 2010
Karten: 0211.8289090
www.apollo-variete.de


KREISSTADTSOMMER

FRIEDBERG
13. August 2010
Karten: 0180.5040300
www.friedberg-hessen.de


AFRIKA-KARIBIK-FESTIVAL

ASCHAFFENBURG
14. + 15. August 2010
Karten: 0180.5040300
www.afrika-festival.de


STARCLUB VARIETÉ

KASSEL
16. August 2010
Karten: 0561.766220
www.starclub.de


STEINTOR VARIETÉ

HALLE
18. August 2010
Karten: 0345.2029771
www.steintor-variete.de


JUGEND- UND KULTURZENTRUM MON AMI

WEIMAR
20. + 21. August 2010
Karten: 03643.745745
www.monami-weimar.de


FLIEGENDE BAUTEN

HAMBURG
24. August 2010
Karten: 040.39881421
www.fliegende-bauten.de


KULTURZENTRUM BESSUNGER KNABENSCHULE

DARMSTADT
26. + 27. August 2010
Karten: 06151.61650
www.knabenschule.de


UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN

SCHWEDT
11. September 2010
Karten: 03332.538111
www.theater-schwedt.de

absolventenshow 2010
absolventenshow 2010